Att vara uppfödare av rashundar

Den som ägnar sig åt hunduppfödning och vill driva seriös verksamhet följer troligen Svenska Kennelklubbens riktlinjer, regler, policyer och goda råd. Svenska Kennelklubben lägger stor vikt vid frågor som har med avelsverksamhet ochdog-1802368_960_720 uppfödning av rashundar att göra. Förutom att stipulera riktlinjer för hunduppfödning är deras uppgift att se till att både rasen och den enskilde hunden gynnas. Att alla valpar mår bra och får växa upp i både fysiskt och psykiskt hälsa är A och O. En uppfödare, som till exempel Tingstadens Gård & Kennel Lizzroy’s i Svartsjö, har mycket att tänka på för att leva upp till de krav som ställs. Hundarnas miljö måste vara säker och rastgården tillräckligt stor. Det gäller också att ge hundarna tillräckligt med stimulans och motion.

Alla hundraser kräver sin egen avelsstrategi

Har man bestämt sig för att föda upp en viss hundras är det av yttersta vikt att läsa på om rasspecifika avelsstrategier (RAS). Det är precis vad namnet antyder då varje ras har sin specifika handlingsplan för avel. Respektive hundras har sina starka och svaga sidor. Om det finns problem med en ras framgår det i RAS. Det pågår ständigt kartläggningar gällande olika rasers hälsa. Arbetet syftar till att försöka begränsa och minska ärftliga defekter som är vanliga för rasen. Förutom hundarnas fysiska hälsa läggs det stor vikt vid rasens mentalitet. Svenska Kennelklubben beskriver olika mentaliteter i sin skrift Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH).

Det är mycket att hålla reda på, men man behöver inte ta reda på allt på egen hand. Man kan gå på utbildning i ämnet och träffa andra i samma situation samtidigt som man lär sig både teori och praktik. Att diskutera och nätverka med andra hunduppfödare kan vara oerhört givande.

Som hunduppfödare är det också viktigt att sätta sig in i vilka försäkringar som behövs och sist men inte minst, hur man sköter ett företag och dess ekonomi.